juno - Giày Nữ Thời Trang - Giày Công Sở, Giày Đi Chơi, Giày Dự Tiệc - JUNO

E-COMMERCE
  • juno.vn

Only sale - Giá chỉ còn từ 220K

- Nội dung: đồng giá 220.000 đồng các sản phẩm trong danh sách.(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sYyTNioAbJcTWJRpXh1w0YfyqEAEj7TcfZmFfg7hdDM/edit#gid=0) - Phí ship cho mỗi đơn: 20.000 đồng/đơn. - Mỗi bill chỉ 1 sản phẩm. - Thời gian: từ ngày 19 – 23/03/2019 (5 ngày). - Phạm vi: chỉ riêng online, cửa hàng KHÔNG BÁN

NHẬN KHUYẾN MÃI